Środowisko CDE systemu Solaris: Podręcznik użytkownika
[ Wstecz ] [ Szybko wstecz ] Rozdział 10. Korzystanie z edytora tekstu [ Szybko do przodu ] [ Dalej ]

Zaznaczanie tekstu

Przed użyciem poleceń edycji, takich jak "Wklej", należy zaznaczyć tekst. Tekst można zaznaczyć za pomocą myszy lub klawiatury.

Zaznaczanie tekstu za pomocą myszy

 1. Kliknij na początku fragmentu tekstu, który ma zostać zaznaczony.

 2. Trzymając naciśnięty pierwszy przycisk myszy, przeciągnij kursor do końca fragmentu tekstu.

  Aby usunąć zaznaczenie tekstu kliknij w dowolnym obszarze okna.


  Uwaga - W celu rozszerzenia obszaru zaznaczenia, trzymając naciśnięty klawisz Shift i pierwszy przycisk myszy, przeciągnij kursor do przodu lub do tyłu. Modyfikacji obszaru zaznaczenia można również dokonać, trzymając naciśnięty klawisz Shift i jeden z klawiszy ze strzałką.


Istnieje również możliwość użycia skrótów:

Wyraz

Dwukrotne kliknięcie danego wyrazu

Wiersz

Trzykrotne kliknięcie danego wiersza

Cały tekst

Czterokrotne kliknięcie w tekście

Dodatkowe zaznaczenie

Metoda ta pozwala na zaznaczenie tekstu i zamianę go na inny zaznaczony tekst.

Zamiana tekstu przy użyciu dodatkowego zaznaczenia

 1. Zaznacz tekst, który ma być zamieniony.

 2. Umieść wskaźnik na początku tekstu, który ma zostać zamieniony pierwotnie zaznaczonym tekstem. Trzymając naciśnięty klawisz Alt i drugi przycisk myszy, przeciągnij kursor do końca tekstu, który ma być zastąpiony.

  Tekst ten zostanie podkreślony.


  Uwaga - Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Alt, należy dowiedzieć się u administratora systemu, jakiego klawisza używać zamiast Alt.


 3. Zwolnij klawisz Alt i przycisk myszy.

  Podkreślony tekst zostanie umieszczony w miejscu tekstu, który był pierwotnie zaznaczony.

Zaznaczanie tekstu za pomocą klawiatury

Tekst do zaznaczenia

Czynność

Blok tekstu

Umieść kursor na początku bloku tekstu. Trzymając wciśnięty klawisz Shift i jeden z klawiszy ze strzałką przemieść kursor na koniec bloku.

Od kursora do początku wiersza

Shift+Home

Od kursora do końca wiersza

Shift+End

Od kursora do początku akapitu

Shift+Control+Strzałka w górę

Od kursora do końca akapitu

Shift+Control+Strzałka w dół

Od kursora do początku dokumentu

Shift+Control+Home

Od kursora do końca dokumentu

Shift+Control+End

Cały tekst

Control+/

Usuwanie zaznaczenia z całego tekstu

Control+\


[ Wstecz ] [ Start ] [ Dalej ]
Przemieszczanie kursora w dokumencie [ Do góry ] Edycja tekstu